Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Vrij verkeer: Pak ons dan, als je kan!

Pak ons dan, als je kan! – Tom Janssen
Trouw (Amsterdam)

De ingezonden brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij vraagt om een 'code oranje' om de aanvoer van arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa in goede banen te leiden, is niet in goede aarde gevallen in de betreffende landen, zoals Bulgarije.

Dagblad Trouw vraagt zich af in hoeverre de komst van Roemenen en Bulgaren, die per 1 januari 2014 geen werkvergunning meer nodig hebben, een bedreiging vormen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat Roemenen en Bulgaren liever naar Zuid-Europese landen gaan, bijvoorbeeld Italië en Spanje.