Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Midden-Oosten: Westerse onmacht

Westerse onmacht – Tom Janssen
Trouw (Amsterdam)

Een militaire interventie in Syrië lijkt op de lange baan geschoven nu het Britse parlement heeft geweigerd in te stemmen met gewapend ingrijpen en de VN-Veiligheidsraad, het enige orgaan dat een dergelijke operatie kan legitimeren, zich in een impasse bevindt door Ruslands verzet tegen een militaire actie.