Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

VS-Zwitserland: Einde bankgeheim

Einde bankgeheim – Patrick Chappatte
Le Temps (Genève)

“Het Zwitserse parlement stemt in met aanvallen op de banken”

Op 9 september heeft de Nationale Raad, het Zwitserse lagerhuis, ingestemd met het FATCA-akkoord over uitwisseling van financiële informatie over Amerikaanse belastingbetalers. Na drie jaar onderhandelen, hebben Zwitserland en de VS overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen tegen belastingontduiking, waaronder de opheffing van het bankgeheim tussen beide landen.

Met het akkoord, dat in januari 2014 in werking treedt, komt een einde aan het belastinggeschil tussen de VS en Zwitserland.