Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Economie: Einde aan de groei

Einde aan de groei – Joep Bertrams
Internazionale (Rome)

Europa; Veranderend bruto binnenlands product

In de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide de economie van de West-Europese landen nog met minstens drie procent per jaar, maar volgens de VN zal de economische groei van de vijftien EU-landen die tevens lid zijn van de OESO in de periode 2000-2040 gemiddeld niet hoger dan 2 procent zijn.

Tekening van Joep Bertrams ter gelegenheid van de uitreiking van de prijs voor de beste in Italië verschenen cartoon over Europa op het Internazionale-festival in Ferrare op 6 oktober 2013.