Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Bankenunie: Eerste steenlegging

Eerste steenlegging – Paresh Nath
Khaleej Times (Dubaï)

“Europese bankenunie”

Met onze eerste steen zijn we al een stuk naar boven gestegen

De Europese Centrale bank zal op 23 oktober de criteria uit de doeken doen “op basis waarvan deze de gezondheid van de grootste banken van de eurozone gaat evalueren", aldus Les Echos.

Deze testen zouden "zwakheden aan het licht kunnen brengen waarvan de reparatie weliswaar een hoge prijs zal hebben, terwijl de eurozone nog steeds niet over een gemeenschappelijk herkapitaliseringsmechanisme beschikt voor de zwakste banken”, schrijft Les Echos verder. Maar toch zijn deze testen van cruciaal belang om het vertrouwen in het Europese bankenstelsel te herstellen, teneinde “een sterk en duurzaam herstel van de economie” te bewerkstelligen, schrijft het dagblad.