Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Griekenland: Begrotingstekort

Begrotingstekort – Ilias Makris
I Kathimerini (Athene)

Help!

Een delegatie van de trojka van buitenlandse schuldeisers (ECB, EU, IMF) heeft op 5 november een ontmoeting gehad met de Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras. Op de agenda stond met name het begrotingstekort van 2014.

De trojka ziet een tekort van 2 miljard euro, maar de Griekse regering heeft het primaire tekort (rente en aflossing van de staatschuld buiten beschouwing gelaten) voor ogen, dat slechts 500 miljoen euro bedraagt waardoor minder ingrijpende maatregelen nodig zouden zijn. Dit meningsverschil zou een obstakel vormen voor het overmaken van de nieuwe tranche hulpgeld voor Griekenland.