Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Bankenunie: Just married

Just married – Jos Collignon
De Volkskrant (Amsterdam)

Vertegenwoordigers van de EU-landen, van de Europese Commissie en van het Europees Parlement hebben in de nacht van 11 op 12 december overeenstemming bereikt over de aanpak van failliete banken, herkapitalisering en de ‘bail-in’ van banken. De richtlijn, die op 1 januari 2016 in werking treedt, “voorziet erin dat als een bank noodlijdend is, de landelijke autoriteiten kunnen ingrijpen om het voor een val te behoeden”, schrijft Les Echos.

De herkapitalisering zal slechts van toepassing zijn op solvabele banken die geherkapitaliseerd moeten worden in verband met zwaktes die aan het licht zijn gekomen bij stresstesten.

Deze maatregel gaat hand in hand met het Europees Mechanisme voor Bankenresolutie waarover momenteel wordt onderhandeld door de eurolanden.