Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Referenda Zwitserland: Driewerf nee

Driewerf nee – Patrick Chappatte
Le Temps (Genève)

Hoezo overbevolking?

Tijdens een volksraadpleging op 30 november hebben de Zwitsers met 74,1 procent het voorstel van de conservatieve milieugroepering Ecopop verworpen. Om het milieu te beschermen wilde de organisatie het aantal immigranten dat jaarlijks toegelaten wordt tot het land verlagen tot 0,2 procent van de Zwitserse bevolking. Momenteel gaat het om tachtigduizend personen, in het geval het voorstel het zou hebben gehaald zou dat zeventienduizend mensen zijn. Tribune de Genève omschrijft de afwijzing als "een positief signaal voor de onderhandelingen met de EU".

De Zwitsers mochten zondag ook stemmen over twee andere voorstellen. Het Belastingforfait-voorstel (bedoeld om de fiscale voordelen van miljardairs te beperken) werd afgewezen met 59,2 procent van de stemmen en het voorstel om de goudreserves in Zwitserland te verhogen met 77,3 procent.