Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Vermogensbelasting: Luxeprobleem

Luxeprobleem – Mix&Remix
L'Hebdo (Lausanne)

Rijken willen meer belasting betalen om landen in crisis te hulp te schieten.

...hoe betaal je belasting?...

...dat moeten we uitzoeken...

Terwijl de lidstaten druk bezig zijn met het opstellen van hun begroting en bezuinigingsplannen, hebben bekende gefortuneerde Europeanen laten weten meer belasting te willen betalen.