Cover

Het Finse parlement op 28 september heeft met 103 stemmen tegen 66 zijn goedkeuring gegeven aan de versterking van het Europese Stabiliteitsfonds (het EFSF). Gevolg: “Finland loopt meer risico om in de schulden te komen”, waarschuwt de krant Helsingin Sanomat. De krant vreest dat het land “meer risico’s” neemt door in te stemmen met de “noodfinanciering van Europese landen in crisis”, voornamelijk omdat het omstreden onderwerp van het onderpand dat Finland van Griekenland eist nog steeds door mist is omgeven. Finland is het negende land van de eurozone dat de versterking van het EFSF ratificeert; op 29 september was Duitsland aan de beurt.