Cover

Defensie, energieveiligheid, eerlijke concurrentie, structurele EU hulp en een Oostelijk partnerschap: dit zijn de belangrijkste punten voor het Poolse voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2011, zo schrijft bericht Dziennik Gazeta Prawna. Het officiële programma van het voorzitterschap werd op 22 september goedgekeurd. Polen wil een stimulans geven aan het Europees Defensie Agentschap als een centraal orgaan waar landen van lidstaten kostbare militaire apparatuur kunnen lenen. Wat betreft energieveiligheid, wil Polen dat de EU de lidstaten helpt als Rusland besluit de gasleveranties stop te zetten. Om dit te bereiken moeten zogenaamde verbindingstations in het Europese gasnetwerk gebouwd worden. Beperkingen voor het beschermen van eigen industrieën door nationale regeringen is ook onderdeel van het Poolse programma. Warschau zal tevens proberen om zich te verzekeren van substantiële EU-steun aan Polen – het land is dit moment de grootste ontvanger van EU-hulp. Daarnaast wil de Poolse regering dat het Oostelijk partnerschap verder wordt ontwikkeld en de relaties tussen de EU en Oekraïne verbeteren. “We willen net zo veel voor elkaar krijgen als Frankrijk toen die voorzitter was van de EU”, schept Mikołaj Dowgielewicz, de minister van Buitenlandse Zaken, op.