Cover

In Tsjechië hechten ze meer waarde aan hun horoscoop dan aan het woord van God. Geen wonder dat het dat land een van de grootste percentages atheïsten ter wereld herbergt. En ondanks dat, of misschien wel daarom, is de “controversiële baas van de katholieken”, zoals de krantLidové Noviny de paus noemt, “op pelgrimage in het land zonder geloofsovertuiging.”

De paus heeft, aldus de krant, de Tsjechen aangemoedigd tradities in ere te houden. De mis van zondag, die meer dan honderdtwintigduizend mensen naar Brno in Moravië had getrokken, was gewijd aan hoop. Maandag richtte de paus in Stará Boleslav zich met zijn mis vooral op de jeugd. Benedictus XVI sprak over de legende van Wenceslaus de Heilige, de beschermheilige van Bohemen en Tsjechië. In Praag waarschuwde de paus politici en academici in dit tijdperk van technologieën de verleiding te weerstaan zich te verzetten tegen het geloof.

Ter herinnering van zijn bezoek kreeg “de paus van de waarheid”, zoals opiniemaker Lidové Noviny Zbyněk Petráček hem noemde in de krant, verschillende cadeaus waaronder een kopie van een zilveren kruis uit de tijd van Groot-Moravië (negende eeuw) toen het Christendom zich in dat deel van de wereld begon te verspreiden.