Cover

"Doorwerken tot 67 onontkoombaar", kopt De Volkskrant. Nederlanders moeten straks waarschijnlijk twee jaar langer doorwerken, zoals de regering in maart 2009 al had voorgesteld. De onderhandelingen tussen werkgevers, vakbonden en onafhankelijke deskundigen van de SER hebben geen enkel resultaat bereikt. De onderhandelingen, die zes maanden hebben geduurd, hadden tot doel alternatieve oplossingen te bedenken voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, maar zonder succes. De Volkskrant meent dat het een “flinke domper is voor het overlegmodel”, vooral omdat de SER “het belangrijkste adviesorgaan in de polder” is en zich nu “buitenspel heeft gezet”. Minister Donner is nu weer aan zet, die een pensioentekort van 35 miljoen per jaar moet zien weg te werken.