Cover

Na vijftien jaar diepgravend onderzoek naar de brieven van Vincent van Gogh hebben het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Huygens Instituut in Den Haag een boek gepubliceerd: “Vincent van Gogh. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave”, meldt Trouw. Materie te over: de schilder heeft niet minder dan 902 brieven nagelaten die stuk voor stuk onder de loep zijn genomen om de ‘ware’ Van Gogh te ontdekken. Het boek telt dan ook meer dan 2.000 pagina’s en wordt uitgegeven in het Nederlands, Engels en Frans. Het onderzoek geeft “een veel genuanceerder beeld” dan de “mythevorming die zich rond de schilder heeft voltrokken”. Blijkbaar was Van Gogh “niet zo arm en zo gek nog niet en vond tijdens zijn leven wel degelijk erkenning, al was het nog niet bij het grote publiek”, schrijft het dagblad. Het onderzoek van de brieven – “juweeltjes, van literaire kwaliteit” met vele Bijbelse, literaire en artistieke verwijzingen – heeft ook aanleiding gegeven aan een Engelstalige website: www.vangoghletters.org. Vanaf 8 oktober geeft deze site toegang tot alle brieven, in fascimile en Engelse vertaling, en een uitgebreide zoekmachine.