Cover

Moet Tsjechië gestrafd worden als zijn president, Václav Klaus blijft dwarsliggen in de ratificatie van het Verdrag van Lissabon? Dit is de vraag die Tony Barber zichzelf stelt in zijn bekende Brussels blog dat hij bijhoudt voor de Financial Times. Hij verwijst naar “onofficiële gesprekken” die hij in de wandelgangen van de Europese Unie heeft opgevangen waaruit hij opmaakte dat "Tsjechië misschien zijn zetel in de volgende Europese Commissie kwijtraakt”. Volgens Barber zou dit koren zijn op de molen zijn van het Tsjechische staatshoofd, dat de EU heeft betiteld als “een opnieuw uitgevonden Sovjet-Unie”. Nu het Tsjechische parlement het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd, raakt Klaus steeds meer geïsoleerd. Barber verwijst naar de “harde les van 2000”, toen Oostenrijk een coalitieregering vormde met de extreemrechtse vrijheidspartij van Jorg Haider en de andere EU-lidstaten de verhoudingen met Oostenrijk tot het minimum beperkten en de contacten met de Oostenrijkse ministers bevroren. “Uiteindelijk had dit het tegenovergestelde effect: de Oostenrijkse regering werd een martelaar en het Oostenrijkse volk werd gesterkt in zijn vaderlandsliefde”. Volgens Barber is de EU “een organisatie wier eerste instinct haar oproept om een consensus te zoeken, niet om dissidenten te verpletteren”.