Terwijl toenemende integratie het lot van de eurozone lijkt te bepalen, wordt "in Boekarest en Londen gesproken over de oprichting van een groep niet-eurolanden", schrijft Adevărul. Het idee, dat door de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken David Owen naar voren is gebracht in The Financial Times, heeft "postgevat in de hoofden van de leiders van de niet-eurolanden tijdens de vergaderingen die voorafgingen aan de topconferenties van 23 en 26 oktober, en kreeg vastere vorm door de verklaring van de Britse premier David Cameron, die liet weten dat Groot-Brittannië zich wil opwerpen als spilstaat van de toekomstige niet-eurozone", aldus de Roemeense krant.

Volgens Adevărul zou Martin Schultz, fractievoorzitter van de socialisten in het Europese Parlement, al spreken over "een in drie delen uiteenvallende EU, te weten Frankrijk en Duitsland, de rest van de eurozone en de landen met een eigen munt". In Boekarest heeft de Vereniging van Roemeense Ondernemers (AOAR) de regering al voorgesteld om het voortouw te nemen bij de oprichting van deze 'groep'.

De krant stelt dat "de niet-eurolanden daarmee inderdaad hun belangen beter zullen kunnen behartigen", maar voegt eraan toe dat "de eenheid van een dergelijke zone" wel gewaarborgd dient te zijn. Immers, "het socialistische Scandinavische model zoals we dat kennen in Zweden en Denemarken sluit geenszins aan bij het neoliberale model van de Oost-Europese landen, en de positie van Londen, dat een netto bijdrage levert aan de begroting van de EU, is een geheel andere dan die van de landen in Oost-Europa, die profiteren van de cohesiepolitiek ".