Cover

De Belgische wapenfabrikant Herstal onderhandelt op dit moment over een vijfjarig contract voor de levering van lichte wapens aan Libië, onthult het Belgische dagblad Le Soir. Het blad publiceert een lange reportage over dit onderwerp. De regio Wallonië is de enige aandeelhouder van Herstal en de order wordt geschat op 111 miljoen euro. Volgens Le Soir zijn er “verdenkingen van onpartijdigheid van de Waalse regering, een politieke lobby […] en veronachtzaming van de Europese gedragscode met betrekking tot een staat die zich weinig zorgen maakt over mensenrechten”. Het blad meent dat deze zaak “een echte test is voor de [Waalse] regering van [Rudy] Demotte”. Hij is immers degene die Herstal de exportvergunning verleende op 8 juni. Het blad vraagt zich af of “deze vergunning wel volgens de regels toegekend” en of er “sprake is geweest van politieke druk in de aanloop naar de [regionale] verkiezingen” die in juni 2009 zijn gehouden.