Cover

Een groot aantal hulpprojecten op de westelijke Balkan die door de Europese Unie gefinancierd worden "blijken geen effect te hebben op de lange termijn", aldus de Europese Rekenkamer in een rapportdat op 13 oktober is gepresenteerd. Volgens een Nederlandse medewerker van de Rekenkamer die door Trouw geciteerd wordt, Maarten Engwirda, is het “gebrek aan betrokkenheid de belangrijkste reden” dat veel EU projecten hun doel voorbijschieten op het gebied van justitie in deze kandidaat-lidstaten (Bosnië-Herzegovina, Servië, Macedonië, Albanië en Montenegro). Het rapport noemt als voorbeeld computers die de Europese Commissie ter beschikking stelde aan de Albanese politie, en die “na acht maanden nog in dozen stonden omdat de autoriteiten niet konden beslissen welke mensen de computers kregen”. De Rekenkamer zal ook binnenkort een vergelijkbaar rapport naar buiten brengen over Turkije, “een buitengewoon gevoelig rapport”, zegt Engwirda. “Het is worstelen met de formuleringen”.