Cover

De Franse energiereus GDF-Suez weigert een heffing van 500 miljoen euro te betalen, meldt de Belgische pers. De Belgische regering had het bedrijf deze heffing opgelegd in ruil voor het langer openhouden van drie kerncentrales die door het Belgische Electrabel geëxploiteerd worden (een filiaal van GDF-Suez). De Morgen herinnertzich de woorden van de voormalige Eurocommissaris voor Mededinging, Karel van Miert, die eens zei dat “Belgische politici niet opgewassen zijn tegen Electrabel”. Gérad Mestrallet, de topman van GDF-Suez, heeft “met ongeziene arrogantie de Belgische regering voor paal gezet”, aldus dit Vlaamse dagblad. Met de weigering van GDF-Suez zit de Belgische regering nu opgescheept met een gat van 500 miljoen euro in haar begroting en is zij genoodzaakt dit geld te lenen. Volgens De Morgenzet de regering-Van Rompuy de Belgische traditie voort: in ruil voor een aalmoes – een ander accoord is gesloten waarbij GDF-Suez jaarlijks gemiddeld 240 miljoen euro zal betalen aan de Belgische staat - blijft men de voetveeg van Parijs, maakt men zich volledig energieafhankelijk en verhindert men vrije concurrentie op de energiemarkt”.