Cover

Op 22 oktober heeft de kerk van Zweden– waartoe 73% van de Zweden behoren- homoseksuele huwelijken erkend. Deze waren al bij wet toegestaan sinds 1 mei jongstleden. Het besluit is na lange jaren van discussie genomen tijdens de synode van bisschoppen die ook een speciale liturgie heeft goedgekeurd, schrijft de Dagens Nyheter. Vanaf 1 november kunnen pastores die dat willen in hun kerk het huwelijk inzegenen tussen twee personen van hetzelfde geslacht, en zal dat een burgerlijke geldigheid hebben. ”In de Zweedse maatschappij zijn tradities relatief gezien niet zo belangrijk. Wat telt is te handelen voor het welbevinden van de mensen”, zegt aartsbisschop Anders Wejryd tegen de krant.

Op dezelfde dag heeft het Duitse Constitutionele Hof bepaalddat een bedrijf een weduwe/weduwnaarpensioen moet uitkeren aan een homoseksueel stel, bij overlijden van een van de partners. Ook heeft het Hof vastgesteld dat homoseksuelen die officieel samenleven niet gediscrimineerd mogen worden ten opzichte van getrouwde stellen. Een besluit dat ”onze samenleving fundamenteel kan veranderen”, meent de Süddeutsche Zeitung.