Cover

"Minstens één geweldpleging per dag in elke gevangenis", kopt De Morgen. Het toenemende geweld in de Belgische gevangenissen komt niet alleen door de overbevolking, maar ook doordat er “meer gedetineerden uit het voormalige Oostblok binnen de gevangenismuren zitten. Zij krijgen geen financiële steun van buitenaf en hebben zich daarom op interne handeltjes in drugs en gsm’s gestort”, aldus een woordvoerder van een vakbond. “Daardoor krijg je bendevorming”, wat nog eens versterkt wordt door de taalbarrières. Bovendien kunnen de ‘brave’ wetsovertreders hun straf buiten de gevangenis uitzitten met een elektronische enkelband. “Als het dan tot gewelddaden komt, kun je niet verwachten dat cipiers met een maandloon van om en bij de 1.400 euro lijf en leden riskeren door tussenbeide te komen”, merkt een Antwerpse advocaat op. Om de overbevolking te lijf te gaan, heeft België op 31 oktober een akkoord gesloten met Nederland om een aantal Belgische gedetineerden over te brengen naar de gevangenis van Tilburg, meldt het Belgische dagblad Le Soir.