Europees Parlement spreekt veto uit over visserij-akkoord met Marokko wegens Sahara”, koptEl País. Op 14 december heeft het Europees Parlement besloten om de overeenkomst niet te verlengen. Dankzij dit akkoord, dat in februari 2012 afloopt, hebben 119 Europese vissersboten (waaronder 100 Spaanse) het recht om in Marokkaanse wateren te vissen. De Europese Unie betaalt Rabah hier 36 miljoen euro per jaar voor als tegenprestatie.

De Europese Commissie wilde het akkoord met een jaar verlengen en tegelijkertijd onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. Maar “de Westelijke Sahara en ecologische motieven hebben [het] de das omgedaan”, zo valt te lezen in het dagblad. Bovendien “heeft Straatsburg zijn wantrouwen geuit met betrekking tot de mensenrechten van de Saharouis”. Het parlement heeft zijn stemming gebaseerd op het rapport van de Europarlementariër Carl Haglund. In het rapport wordt de vraag gesteld of het akkoord wel legaal was, gezien het ook visserij voor de kust van de Westelijke Sahara betrof. De Westelijke Sahara is grondgebied dat door Marokko geannexeerd is, een annexatie die niet door de EU wordt erkend. Ook vraagt Haglund zich in het rapport af in hoeverre de bevolking van de Westelijke Sahara zelf wel profijt heeft van het akkoord. De Finse liberaal wijst bovendien op “de excessieve exploitatie van de visbestanden” en de “zwakke kosten-baten-analyse” van de overeenkomst.

*El**País* schrijft dat het besluit “indruist tegen het standpunt van de Europese Commissie en de lidstaten” en de Spaanse oppositie tegen de haren heeft ingestreken. Marokko heeft per direct de Europese boten gesommeerd om zijn territoriale wateren te verlaten, inclusief de wateren voor de Westelijke Sahara.