Cover

"Elke burger heeft recht op internet" kopt De Standaard. Het Vlaamse dagblad verwijst naar een akkoord tussen Het Europees Parlement en de Europese Commissie over het “Telecompakket”. Internetproviders kunnen voortaan slechts overgaan tot afsluiting van een internetgebruiker die het auteursrecht heeft geschonden na een juridische procedure overeenkomstig de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (EVRM)

De Europese Unie erkent daarmee dat “Internet essentieel is voor het uitoefenen van vrije meningsuiting en toegang tot informatie, grondrechten van elke burger”, ondanks “zwaar lobbywerk van de platen- en filmindustrie”. Tot nu toe kon een artiest die van mening was dat zijn auteursrecht geschonden werd, de internetprovider vragen om diens internetverbinding af te sluiten. De Standaard schrijft dat “alleen in heel dringende gevallen, zoals kinderporno of terrorisme, kan van de procedure worden afgeweken”.