Cover

In Frankrijk wordt er hevig gediscussieerd over de anti-Sarkozy uitspraken van de schrijfster Marie NDiaye, die de prestigieuze Goncourt literatuurprijs 2009 heeft gewonnen. Een kamerlid van de regerende UMP, Eric Raoult, heeft van de minister van Cultuur geëist dat hij een “plicht tot terughoudendheid” invoert voor winnaars van deze literatuurprijs. In een interview met het culturele tijdschrift Les Inrockuptibles in augustus 2009 had Marie Ndiaye gezegd dat haar keus om in Berlijn te gaan wonen in grote mate te maken had met haar afkeer van de president van de Republiek. “Ik vind de sfeer van politieagent spelen, van onbeschaafdheid […] hatelijk", had ze tegen het blad gezegd. Het Franse dagblad Libération is van mening dat “het voorstel tot censuur typerend is voor het klimaat dat er tegenwoordig heerst bij rechts en bij de regering”. Het blad geeft ook het woord aan de minister van Cultuur, Frédéric Mitterrand, die na veel wikken en wegen heeft besloten niet “mee te willen gaan in deze belachelijke polemiek”…