Cover

Wat is een goed onderwijs? Is het iets wat wetenschappelijk bepaald is, waardoor men een baan kan vinden of gezond opgroeit? De meningen variëren op dit punt, maar volgens The Daily Telegraph heeft de Britse regering besloten om het wettelijk vast te leggen. In de gebruikelijke troonrede van de koningin Elizabeth II zal ze een plan van de regering uit de doeken doen waarin een aantal “garanties” zullen staan voor kinderen en ouders, waaronder “gezonde voeding, een actieve levenswijze en mentaal welzijn”. Ouders "zullen een klacht kunnen indienen bij de Lokale Ombudsman van de Regering als een school of andere instantie niet aan de garanties voldoen", schrijft de krant. Ze zullen "in het ergste geval" een school voor de rechter kunnen dagen. De Britse Onderwijsbond (de ASCL) heeft het plan onder vuur genomen. "Schooldirecteuren zijn erg bezorgd dat deze "garanties" een handvest voor zeur-handvest wordt voor ruziezoekende ouders”.