Cover

"We moeten dringend vrouwen helpen om minder kinderen op de wereld te zetten om tegen klimaatverandering te strijden". Dat is volgens het Franse dagblad Le Monde de belangrijkste boodschap van het rapport 2009 van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) waarin staat dat “de snel stijgende geboortecijfers in ontwikkelingslanden een van de grootste oorzaken is van de opwarming van de aarde en een van de grootste risicofactoren”. Drie weken voor de klimaattop in Kopenhagen (COP15) probeert het UNFPA de demografische kwestie op de agenda te zetten, een onderwerp dat tot nu toe afwezig was bij internationale onderhandelingen terwijl geboortebeperking in de armste werelddelen hapert. Volgens een recente uitspraak van het UNFPA kan met een dollar die geïnvesteerd wordt in geboortebeperking en onderwijs voor meisjes minstens evenveel broeikasgasbeperking worden bewerkstelligd als met een dollar die in windenergie wordt geïnvesteerd.