Cover

Tegen 2012 zullen vaders en moeders recht hebben op minimaal vier maanden (betaald) ouderschapsverlof, in plaats van drie, meldt De Standaard. De Europese ministers van Sociale Zaken hebben hiertoe op 30 november een akkoord goedgekeurd van de Europese Commissie en de Europese sociale partners, om de vergrijzing binnen de EU tegen te gaan. Om de Europeanen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen, wil de EU “de combinatie werk en ouderschap makkelijker maken”. Het dagblad merkt op dat het een individueel recht zal zijn maar dat een van de twee ouders een gedeelte van zijn of haar verlof zal kunnen “overdragen” aan zijn of haar partner. In België zou dit misschien kunnen betekenen dat ouders een maand extra verlof zouden kunnen opnemen. Wel zal hierbij rekening gehouden moeten worden met andere verlofsystemen zoals ook in andere lidstaten het geval is, en de wetgeving aangepast moeten worden.