Cover

Negen EU-ministers van energie hebben een akkoord getekend voor een netwerk dat alle huidige en toekomstige windmolens in de Noordzee met elkaar moet verbinden, meldt De Morgen. Een “historisch akkoord”, aldus deze Vlaamse krant. De betrokken landen (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Denemarken) zullen daardoor gegarandeerd zijn van energietoevoer, zelfs op de dagen dat er geen wind waait op hun grondgebied. Noorwegen maakt ook deel uit van het project om energie uit de Noorse waterkrachtcentrales te leveren, vermeldt de krant. Tegen 2020 wil de Europese Unie 150 gigawatt windenergie realiseren, terwijl dat vandaag nog maar 7 gigawatt is. De bouw van windmolens zal daarom in een hogere versnelling gaan. Bart Bode, directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie, hoopt dat het project navolgers zal krijgen: “Waarom geen netwerk van zonnestroom in de landen rondom de Middellandse Zee?