Cover

"Rome, Londen en Den Haag willen het roer omgooien", schrijft Corriere della Sera. Op 20 februari stuurden de premiers David Cameron, Mario Monti en Mark Rutte een brief aan EU-president Herman Van Rompuy, om hem te vragen om zijn bijdrage "aan het herstel van het vertrouwen dat Europa in staat is de economie sterk en duurzaam te laten groeien".

**In het document, dat ondertekend werd door hun collega's uit negen andere landen (Estland, Letland, Finland, Ierland, Tsjechische Republiek, Slowakije, Spanje, Zweden en Polen) wordt in grote lijnen een plan geschetst waarmee het risico op een door de bezuinigingen veroorzaakte recessie, moet worden afgewend: openstelling van de interne markt voor de dienstensector, oprichting van een gemeenschappelijke energiemarkt in 2014 en een digitale markt in 2015, meer nadruk op onderzoek en ontwikkeling, intensivering van de handel met wereldmarkten zoals India, versoepeling van de regels voor het MKB, stimulering van de arbeidsparticipatie door vrouwen en jongeren, terugdringing van het aantal besloten beroepsgroepen en het scheppen van een "krachtige en dynamische" financiële sector.

Twee leiders ontbreken echter op het appel: Angela Merkel en Nicolas Sarkozy. "Het Europa dat stimulering wil, laat van zich horen", constateert El Mundo. Voor de krant is deze brief "het best gecoördineerde antwoord in de EU op de begrotingsdiscipline dat Angela Merkel voorstaat":**

De brief komt op een cruciaal moment, nu de economie van de EU bijna in een recessie verkeert en de werkloosheid toeneemt. Er moet rekening worden gehouden met dit initiatief, zeker als de EU erop toeziet dat de regeringen hun plicht doen om de tekorten binnen de perken te houden en de staatsschuld terug te dringen. En Merkel zou deze gecoördineerde opstand niet naast zich neer mogen leggen.