Cover

Bij zijn eerste Europese topoverleg op 10 december, heeft "Herman Van Rompuy de Europese leiders verrast met een pragmatische en simpele boodschap om het functioneren van de Unie te vereenvoudigen", meldt de Spaanse krant El País*. “Van Rompuy heeft allereerst een drastische vermindering aangekondigd van het aantal deelnemers aan de vergaderingen van de Europese Raad”, schrijft het dagblad. De kersverse voorzitter van de Europese Raad heeft gezegd dat hij een eind wil maken aan de “lange, bureaucratische en onbegrijpelijke” persberichten en liever een document van “drie of vier pagina’s” wenst “dat voor iedereen begrijpelijk is”. Vanaf 1 januari neemt Spanje het roulerend voorzitterschap op zich, het eerste voorzitterschap sinds het verdrag van Lissabon van kracht is en waarbij de vergaderingen geleid zullen worden door de permanente voorzitter van de Raad. Maar aangezien Van Rompuy nog steeds niet over een echte staf beschikt en de nieuwe Commissie slechts eind januari of begin februari zal starten, “zal de rol van de Spaanse premier Zapatero belangrijker zijn dan die van zijn voorgangers”, concludeert de krant.*