Cover

Rapport Commissie over Ierse economie onthuld aan Bondsdag”, kopt de Irish Times. De krant legt uit dat gevoelige informatie over de Ierse economie in het Duitse parlement heeft gecirculeerd nog voor het in Ierland openbaar is gemaakt. In het rapport van de Europese Commissie wordt er gewaarschuwd voor een algehele economische terugval in 2012 die tot verdere “begrotingsdiscipline” in Ierland zou kunnen leiden. Ook het plan om volgend jaar het begrotingstekort op de financiele markten te financieren ziet men “in rook opgaan”. Bovendien zou “een gewijzigd programma voor staatsaandelenverkoop nodig zijn omdat het oorspronkelijke regeringsplan “niet ambitieus genoeg” zou zijn”, aldus de krant.

Het is de tweede keer dat een rapport van de Europese Commissie over de Ierse economie is geopenbaard in de Bondsdag. Hierdoor wordt de vrees aangewakkerd dat er van Ierse economische soevereiniteit geen sprake meer is na het reddingsplan van de EU, het IMF en de ECB waarmee in 2010 € 85 miljard gemoeid was. In november 2011 was de Ierse overheidsbegroting voorgelegd aan de Bondsdag voordat de Ierse regering die officieel bekend had gemaakt. De Irish Times schrijft hierover: [het lek] “kwam op een gevoelig moment, een dag na het besluit om een referendum te houden over het Europese Stabiliteitsverdrag”.

>