Cover

Het wetenschappelijkinstituut van het CDA spoort de partij aan om niet een “te sterke nadruk te leggen op de nationale identiteit in de integratiepolitiek", omdat die identiteit “tijdgebonden is en geen onveranderlijke grootheid” is, meldt Trouw op de voorpagina. Dit thema, dat ook in Frankrijk hoog op de agenda staat, “onttrekt de waarde van de diversiteit aan het oog en leidt tot desintegratie”, meent deze think tank. Het CDA zou zich moeten “onderscheiden van politieke bewegingen die opkomend wantrouwen benutten voor eigen gewin, of dat zelfs aanwakkeren”. In een studie die op 16 december is gepresenteerd, waarmee men beoogt een een christen-democratisch antwoord te vinden op wantrouwende gevoelens binnen de maatschappij, herinnert het instituut eraan dat het christendemocratische gedachtegoed uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. In een commentaar verwelkomt de krant de afstandname met betrekking tot “pogingen de nationale identiteit te definiëren”, waartoe de afgelopen jaren "zelfs de VVD en de PvdA bevattelijk zijn gebleken”.