**"Verbond tegen Hollande",meldt Der Spiegel. Het weekblad schrijft dat de Duitse bondskanselier met verscheidene Europese partners heeft afgesproken om François Hollande, de socialistische presidentskandidaat van Frankrijk, niet te ontvangen. Het zou gaan om de Italiaanse regeringsleider Mario Monti en de Britse premier David Cameron. Merkel zou het met hen op een akkoordje hebben gegooid in het belang van het Europese beleid: Hollande heeft namelijk aangegeven dat hij het begrotingspact, dat onlangs in Brussel is ondertekend, zou willen wijzigen als hij verkozen wordt.

Der Standard is van mening dat uit deze “vreemde samenzwering” blijkt dat de conservatieve regeringsleiders in Europa hun politieke overwicht zien afbrokkelen. Het dagblad is zeer kritisch over Merkel:**

Het had bijna niet doorzichtiger gekund. De truc is mislukt. Hollande had geen betere verkiezingshulp van de bondskanselier kunnen wensen. De Fransen zijn de verbroken beloftes en het tuchtbeleid van Sarkozy zat. Laat staan dat de grote meerderheid zich niet uitgerekend door Berlijn wil laten dicteren wie de volgende president wordt. Dat Merkel op Cameron steunt (die haar over de euro regelmatig de maat neemt) en op Rajoy (die net heeft laten weten het tekort hevig te laten oplopen), laat zien hoe wankel haar positie is. Het zo negeren van de mogelijk toekomstige president van het belangrijkste partnerland, getuigt van een gebrek aan instinct dat we in geen tientallen jaren meer gezien hadden.

De Franse krantLibération merkt op dat deze kink in de kabel zich net voordoet nu 41% van de Fransen zegt ervan overtuigd te zijn dat Duitsland "de crisis gebruikt om zijn economie te vesterken over de ruggen van anderen”, zo blijkt uit een Frans-Duitse peiling. Als François Hollande wordt verkozen, "zullen eerst de brokstukken moeten worden opgeraapt", zegt de politicologe Sabine von Oppeln in deze krant. Een schril contrast met 2007, toen Merkel twee maanden voor de Franse presidentsverkiezingen de socialistische presidentskandidate Ségolène Royal voor het oog van de camera's had ontvangen met een gezamenlijke persconferentie.