Cover

"De eindeloze strijd van de vrouw", kopt Le Monde ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

In zijn hoofdartikel spreekt de Parijse krant zich echter uit voor "afschaffing" deze dag:

Het wordt ten langen leste een beetje bespottelijk om steeds maar weer opnieuw elk jaar de helft van de wereldbevolking in de schijnwerpers te zetten om te constateren dat die helft nog steeds niet gelijk is aan de andere. De strijd voor gelijke rechten voor vrouwen is een dagelijkse strijd, niet alleen op 8 maart.

**In het afgelopen jaar is volop aangetoond dat de strijd van de vrouwen iedere dag opnieuw moet worden gevoerd. Zo zijn tijdens de Arabische lente grote aantallen vrouwen op de voorgrond getreden die rechten opeisen waar Islamitische partijen moeilijk omheen kunnen. "Maar ook in Europa, en met name in Frankrijk, kunnen vrouwen geen enkele dag van het jaar hun waakzaamheid laten verslappen", waarschuwt de krant.

Met Frankrijk als voorbeeld, herinnert Le Monde eraan dat het grootste deel van de politieke en leidinggevende functies nog steeds aan de neus van vrouwen voorbijgaat, en dat het verschil in salaris nog steeds 25%** procent is. Kortom, concludeert Le Monde, "de strijd gaat door", met of zonder 8 maart.