Cover

De gevolgen van de klimaattop in Kopenhagen zijn al enigszins voelbaar: de prijs van de Europese emissierechten voor broeikasgassen is gedaald, aldus de Deense krant Politiken. De dag na de conferentie, op 21 december, was de prijs gedaald tot beneden de 13 euro per ton, het laatste prijspijl sinds zes maanden. Oorzaak: het uitblijven van een akkoord over een reductie-uitstoot in de EU van 30% in 2015 ten opzichte van 1990 (in plaats van de huidige 20%). Bovendien worden daardoor investeringen in hernieuwbare energiebronnen minder aantrekkelijk: zo heeft de Deense investeerder Klimainvest besloten een groot project in de ijskast te zetten dat -met steun van de Wereldbank- de uitstoot in Modavië moest verlagen met 5 miljoen ton per jaar.