Cover

De maat is vol. In Rosarno (in de Italiaanse regio Calabrië) zijn twee immigranten door onbekende schutters met een vuurwapen gewond geraakt. De twee werden uitgebuit als landarbeiders door de 'ndrangheta (de lokale mafia) en waren genoodzaakt om in mensonterende omstandigheden te leven. Als reactie hierop zijn honderden Afrikaanse immigranten de straat op gegaan en hebben ze hun woede de vrije loop gelaten. De gewelddadigheden leken de volgende dag onder controle, maar het protest sloeg over naar buursteden, waar immigranten demonstreerden voor de gemeenteraadsgebouwen. De gemeentes zijn onder de directe bevoegdheid van Rome gesteld omdat de lokale autoriteiten banden zouden hebben met de mafia. Terwijl lokale gezagshebbers en maatschappelijk werkers de nadruk leggen op de wrede behandeling van de landarbeiders waar de georganiseerde misdaad zich schuldig aan maakt, gebruikte de minister van Binnenlandse Zaken, Roberto Maroni de affaire voor zijn welbekende stokpaardje: hij vindt dat er “teveel immigranten” zijn en dat “door hun aanwezigheid de criminaliteit groeit”. Een columnist van Corriere della Sera, Angelo Panebianco, legt de schuld bij de groter wordende kloof tussen “uiteenlopende” standpunten over immigratie: “er is een aantal gewetenloze politici, xenofoben, liberalen, priesters die iedereen welkom heten en rechters, die allemaal druk bezig zijn wanorde te scheppen".