"Vrijwillig isolement, hegemonistische pretenties, gebrek aan doelstellingen.” De dag na de conferentie van Königswinter, die in Oxford plaatsvond, vat de Süddeutsche Zeitung in deze termen samen in welke toestand het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Europese Unie zich respectievelijk bevinden. De editie uit 2012 van deze jaarlijkse bijeenkomst van hoge politieke verantwoordelijken en leden van denktanks, die in 1950 is opgericht om de betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren, heeft "een eerlijke, maar sombere indruk achtergelaten van de driehoeksverhouding tussen Britten, Duitsers en Europa”, aldus de Duitse krant uit München.

Het Verenigd Koninkrijk beziet de Griekse steunoperatie en de nieuwe Duitse macht, de quasi-hegemonistische pretenties van Berlijn, met grote scepsis. Op dezelfde wantrouwende manier denken de Duitsers dat het Verenigd Koninkrijk de politieke, economische en historische logica van het verenigde Europa niet wil begrijpen.

De Süddeutsche Zeitung merkt verder op dat de deelnemers aan de conferentie, door te weigeren te praten over de wederzijdse zorgen en over de vragen rond de toekomst van Europa, goed hebben geïllustreerd hoe groot het wantrouwen tussen Duitsland en Engeland is. De krant noemt het twee landen “die liever tunnels graven dan bruggen slaan”.