Cover

Bij gebrek aan een plek om een nieuwe opvangcentra te bouwen, zijn asielzoekers genoodzaakt om in detentiecentra te verblijven totdat de Oostenrijkse autoriteiten hebben uitgezocht of zij hun dossier in behandeling kunnen nemen. De Oostenrijkse krant Die Presse meldt dat de minister van Binnenlandse Zaken, de conservatieve Maria Fekter, maandenlang zonder succes een gemeente heeft gezocht om een opvangcentrum te bouwen. Onder druk van de bevolking en na de weigering van verschillende gemeentes heeft zij nu voorgesteld om een “verplichte aanwezigheid” in een detentiecentrum in te voeren voor asielzoekers vanaf het moment dat ze hun aanvraag indienen. Bij deze inperking van hun vrijheid is noch sprake van “opsluiting” noch van “gevangenzetting”, volgens de Oostenrijkse “IJzeren dame”. Maar Die Presse, die normaliter geen blad voor de mond neemt als het om immigratie gaat, wijst er op dat een “gevangenneming” van 28 dagen (de periode waarbinnen wordt besloten of de asielaanvraag in behandeling kan worden genomen) in strijd zou kunnen zijn met de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.