Cover

*“**Terugslag voor democratie Oost-Europa*” kopt Die Presse. De Oostenrijkse noemt de resultaten van de laatste transformatie-index van de Bertelsmannstichting “*dramatisch*” en zelfs “*explosief*”. De stichting beoordeelt regelmatig de ontwikkeling van de democratie en de markteconomie in 128 landen. “*De meeste landen in Middenoost-Europa en Zuidoost-Europa hebben de laatste jaren kwalitatief ingeboet aan democratie, markteconomie en politiek beleid*”, zo valt te lezen in het laatste rapport. Politieke polarisatie en machtlust van bepaalde politieke leiders hebben hiertoe bijgedragen. De landen die een negatieve ontwikkeling hebben doorgemaakt zijn Hongarije (op de eerste plaats), Slowakije, Albanië, Kosovo, Macedonië en Montenegro. Polen, en in mindere mate Servië laten juist een positieve ontwikkeling zien.