Cover

Na de Tweede Wereldoorlog hadden veel Joodse gezinnen in Frankrijk hun achternaam te "verfranst": de familie Rozenkopf werd Rosent, Rubinstein werd Raimbaud, Wolkowicz werd Volcot enzovoorts. “Sommige kinderen proberen nu hun oorspronkelijke naam ‘terug te krijgen’”, zo valt te lezen in het Franse dagblad Libération. De betreffende kinderen hebben zich verenigd in het collectief “La Force du Nom” (“de kracht van de naam”) en hebben hun zaak aanhangig gemaakt bij de Franse Raad van State, het hoogste rechtssprekende orgaan in Frankrijk. “Het is wél mogelijk voor elke buitenlander om zijn naam te verfransen, maar het tegenovergestelde is verboden”, betreurt de krant. In de Verenigde Staten is het al “sinds tientallen jaren” mogelijk om zijn oorspronkelijke naam terug te krijgen.