**De Europese toelatingsprocedures voor bestrijdingsmiddelen zijn laks: dat is de conclusie van eenrapport dat op 3 april door twee ngo's is gepubliceerd,meldt Le Monde.

VolgensPesticide action network-Europe (PAN-Europe) en de organisatieGénérations Futures [toekomstige generaties] zouden de Europese Commissie en de lidstaten zo´n vijftig stoffen (ongeveer tien bestrijdingsmiddelen), die ervan verdacht worden schadelijk te zijn voor de mens of het milieu, op de mark hebben toeglaten. Dat is te danken aan eenprocedure waarbij een nieuwe aanvraag wordt ingediend en waarmee deEuropese richtlijn uit 1991 over de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die in verschillende EU-landen worden gebruikt, kan worden omzeild.

Zoals zo vaak wanneer het over Europa en de Europese regelgeving gaat, is de kwestie tamelijk gecompliceerd”, constateert Le Monde. De Franse krant vervolgt:**

De producenten – zo luidt in het kort de uitleg van de Commissie – konden namelijk besluiten om een stof waarvan de risicobeoordeling nog niet was afgerond, vrijwillig uit de markt te halen. Daardoor kregen ze uitstel tot eind 2011, voordat de toelating definitief zou kunnen worden ingetrokken. Op die manier hadden ze de tijd om een nieuwe aanvraag in te dienen, waarbij een mini-dossier ter goedkeuring werd voorgelegd [dat minder strikt is ten aanzien van de informatie die moet worden verschaft over de toxiciteit van het product]. Vanuit Brussel wordt echter ingebracht dat deze versnelde procedure uitsluitend mogelijk is “op voorwaarde dat er tijdens de eerste evaluatie, die door de rapporterende lidstaat wordt uitgevoerd, geen duidelijke aanwijzingen zijn voor evidente schadelijke effecten”. De ngo's kijken heel anders tegen de situatie aan. Volgens de voorzitter van Générations Futures, François Veillerette, gaat het hier om een “cadeau” aan de industrie, in de vorm van een “officiële goedkeuring die tegen een 'dumpprijs' wordt weggegeven”. De twee ngo's stellen dat deze versnelde procedure voor 87 stoffen in gang is gezet en dat 64 daarvan op die manier al definitief op de markt zijn toegelaten. Activisten die zich tegen pesticiden verzetten, zien dit “cadeau” als een compromis met de chemische industrie in de landbouw om geschillen uit de weg te gaan.

>