Cover

Drie jaar na de aanname van de richtlijn door de Europese Commissie voor rassengelijkheid en die van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer, bedoelt om “elke burger van de Europese Unie een basisniveau aan wettelijke bescherming tegen discriminatie te geven”, maakt het Roemeense Dilema Veche een eerste balans op. Het weekblad constateert dat “Roemenië legio negatieve voorbeelden biedt”. Zo zijn er voorbeelden van intolerantie betreffende seksuele geaardheid en wordt seksediscriminatie op de werkvloer genoemd. Bovendien worden de Roemenen in de Europese Unie zelf ook gediscrimineerd. Het blad vraagt zich zelfs af of zij wel “dezelfde kansen krijgen als de andere Europeanen”. Europarlementarier Christian Preda zegt daarover in Dilema Veche: “De barrières op de arbeidsmarkt zijn nog niet verdwenen voor de Roemenen en de etnische barrières treffen veel burgers van de Roma-gemeenschap.”