Cover

"Es bleibt haarig", kopt Die Tageszeitung, met een foto van een bebaarde Afghaan. Het Duitse “haarig” betekent zowel “harig” als “moeilijk", en verwijst in dit geval naar de situatie in Afghanistan, waarover een internationale conferentie plaatsvindt in Londen. De krant roept de betrokken partijen op tot de oprichting van een echte staat, en meent dat de strategie van Barack Obama “in weze geen echte strategie is”. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, zal het land een gebied blijven waar oorlogen bij volmacht worden gevoerd, net als in de 19e en 20e eeuw. “Hier wordt beslist wie er mag meespelen met de grote mogendheden. Het autocratische China of het democratische India? En welke rol zal er voor Rusland zijn? Als Iran atoomwapens krijgt, zou dit het machtsevenwicht in het Nabije Oosten voorgoed kunnen wijzigen”. De krant stelt voor om “een nieuwe grondwet” te bespreken die de provincies meer autonomie zou geven omdat “de presidentiële grondwet die in 2002 tot stand kwam onder Amerikaanse druk niet voldoende verband houdt met de geschiedenis en de structuur van het land”.