Binnenkort zullen "de regeringen van de EU-landen verplicht worden om correcte statistieken te verstrekken", meldt Adevărul. Het Roemeense dagblad legt uit dat de Europese Commissie een herhaling van het Griekse precedent wil voorkomen en dat zij ervoor wil zorgen dat de lidstaten statistische gegevens indienen die betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Athene heeft namelijk jarenlang op basis van vervalste statistieken begrotingstekorten opgevoerd die lager waren dan in werkelijkheid het geval was.

Eurocommissaris voor Belastingen en douane-unie, Algirdas Šemeta, stelt voor om de regels voor statistieken te herzien en om de directeuren van de nationale instituten op grond van niet-politieke criteria te benoemen. Adevărul schrijft:

Zij moeten onafhankelijk kunnen besluiten over de ontwikkeling, productie en verspreiding van statistieken, alsook over het beheer van het bureau voor de statistiek.

Iedere lidstaat moet zich er "op het hoogste politieke niveau" toe verbinden de praktijkcode Europese statistieken volledig na te leven, aldus de krant. Deze verbintenissen worden medeondertekend door de Commissie, terwijl Eurostat erop zal toezien dat de afspraken worden nagekomen. De vraag naar dergelijke statistische gegevens is verder gestegen, vooral in het licht van de betere coördinatie van het economische beleid die het afgelopen jaar in de EU is overeengekomen.