Cover

De directeur van het Filmfestival in Berlijn, Dieter Kosslick, heeft opnieuw blijk gegeven van zijn gevoel voor humor met de slogan "Happy Bärsday" (“Bär” betekent “beer”, het logo van het evenement.) Maar in het kader van 60e jaargang van het filmfestival levert Die Tagesspiegel scherpe kritiek op de “grootste lobbyist van de Duitse filmindustrie”. De keuze was tussen “de massa of de hogere klassen”; Kosslick heeft voor de eerste gekozen, betreurt het dagblad. Desalniettemin heeft het filmfestival grotere proporties aangenomen en is het nog steeds “grappig” te noemen. Maar het festival is er niet in geslaagd “kosmopolitischer” te worden. “In zijn diep sociaal-democratische pogingen om zich te profileren als de man-die-het-volk-verheugt-door-film, heeft Kosslick het festival in een hokje geplaatst. Erger nog: door de rode loper uit te rollen voor de Duitse film [waaronder onbekende regisseurs die zich nog moeten bewijzen], heeft hij het festival provinciaal gemaakt”. De directeur zou beter meer topfilms kunnen aantrekken om Cannes te kunnen beconcurreren, en de officiële competitie niet meer als een ongeliefd onderdeel te behandelen, meent de krant.