Europa maakt zich op om een eerste reeks kapitaaleisen voor sterkere banken in beton te gieten", schrijft Le Figaro. De Europese ministers van financiën zijn vandaag bijeen om de internationale kapitaaleisen van het zogenoemde Basel III-akkoord in Europese wetgeving om te zetten. Deze kapitaaleisen zijn opgesteld ter versterking van de banken. Het Franse dagblad schrijft:

De richtlijn beperkt de definitie van eigen kapitaal van een bank drastisch en verhoogt het vereiste niveau aanzienlijk, zodat elke bank over een forse kapitaalbuffer beschikt zodat het zelf in staat is zware schokken op te vangen. Volgens de Europese Bankautoriteit zouden de honderd grootste Europese banken normaal gesproken ongeveer 485 miljard euro aan kapitaal missen als ze zich nu al zouden moeten schikken naar Basel III.

Basel III vereist dat elke bank een kapitaalbuffer heeft van zeven procent aan kernkapitaal. Groot-Brittannië wil deze eis nog verder opschroeven om depositobanken in eigen land sterker te maken. Frankrijk wil op zijn beurt dat de middelen die in verzekeringsfilialen zijn geïnvesteerd daarvan kunnen worden afgetrokken. In een commentaar schrijft Le Figaro:

Het ziet het ernaar uit dat er nog stevig gedebatteerd zal moeten worden, wat zou kunnen leiden tot een uitstel tot 15 mei voordat de tekst wordt goedgekeurd. Overigens lijkt een mislukking uitgesloten, want Europa moet nu dringend bewijzen dat het vooruitgang boekt in zijn pogingen het bankwezen te versterken.

Vorige week berichtteLe Monde nog dat Michel Barnier, eurocommissaris voor de Interne Markt, banken wilde vragen hoe ze de duizend miljard euro hebben besteed die de Europese Centrale Bank beschikbaar had gesteld om te voorkomen dat de kredietverlening zou opdrogen.