Cover

Er zijn plannen om hoog radioactief afval uit kerncentrales in de hele EU op te slaan in Midden- of Oost-Europa, meldt de Poolse krant Polska. Het plan is uitgewerkt door de European Repository development Organisation (ERDO), een Europese organisatie op het gebied van radioactief afval. Als al het kernafval uit de EU op één plaats wordt opgeslagen, zou men tussen de 15 en 25 miljard euro kunnen besparen. Maar de hamvraag is waar de opslag zou moeten plaatsvinden. Volgens deskundigen zou de plek tegen 2040 zo'n 25,6 ton kernafval moeten kunnen opslaan. Hiervoor is een jaarlijkse subsidie beschikbaar van € 5 miljoen. Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Litouwen, maar ook Polen, Italië en Nederland voeren op dit moment besprekingen over de routes die het afval zou moeten afleggen en de locatie van de opslagplaats. Volgens Jerzy Niewodniczański, de voormalige voorzitter van het Poolse Agentschap voor Atoomenergie, "zou de locatie het beste gelegen zijn in een regio die op dit moment hoge werkloosheidscijfers heeft, omdat op de plek honderden banen gecreëerd zullen worden".