Cover

Catherine Ashton is van plan drie inlichtingendiensten samen te voegen tot één overkoepelende EU-inlichtingendienst, zo valt te lezen op de website EUobserver. Ashton, die nu aan het hoofd staat van de Europese Dienst voor Externe Actie (EEAS) – het “ministerie” van Buitenlandse Zaken waarin het Verdrag van Lissabon voorziet – “wil op die manier het Joint Situation Centre van de Europese Raad samenvoegen met de Watch Keeping Capability (ook wel “wachtdienstvermogen” genoemd) en de Crisis Room van de Europese Commissie om de EEAS bij te staan op het gebied van veiligheidsbeleid”. Het Joint Situation Centrebestaat uit een groep geheim agenten die uitgezonden worden door de verschillende EU-hoofdsteden” en “groepeert geheime informatie die door de lidstaten wordt doorgestuurd”. De dienst Watch Keeping Capabilityverzamelt nieuws over de 23 lopende politie- en militaire missies”, en de Crisis Roombeheert een beveiligde website met het laatste nieuws over de 118 lopende conflicten over de hele wereld van openbare bronnen en buitenlandse ambassades”. De ambtstermijn van het nieuwe overkoepelende orgaan is nog niet bekend, maar het zal zelf geen undercover agenten in dienst hebben. Volgens een EU-woordvoerder hadden “België en Oostenrijk dit [de oprichting van een geheime dienst van de EU] voorgesteld na de gebeurtenissen in Madrid”, refererend aan de terroristische aanslag in 2004. “Maar we zijn er nog lichtjaren van verwijderd”.