Cover

La Repubblica vraagt zich op de voorpagina af of er gisteren tijdens de ontmoeting van de Italiaanse premier met de Franse president in Rome een "groei-as van Monti-Hollande" is ontstaan. De twee troffen elkaar om zich voor te bereiden op de top met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Spaanse premier Mariano Rajoy op 22 juni die weer vooraf gaat aan de bijeenkomst van de Europese Raad op 28 en 29 juni.

Tijdens de bijeenkomst in Rome heeft François Holland zijn "groeipact voor Europa" gepresenteerd, dat moet dienen als tegenwicht voor het budgettaire pact dat in februari door de 25 lidstaten werd goedgekeurd. "Het plan bestaat uit drie hoofdpunten: groei, financiële stabiliteit en een versterking van de monetaire unie", schrijft Le Monde. De krant meent wel dat bepaalde punten in het plan, vooral op het gebied van de bankenunie en de versterking van de monetaire unie, in tegenspraak zijn met de lijn zoals die is uitgezet door Berlijn.

De Franse regering wil dat de Europese Centrale Bank verantwoordelijk wordt voor de bankenunie, terwijl Berlijn en de Europese Commissie juist de macht van de Europese Bankenautoriteit, die al toezicht houdt op de 27 lidstaten, willen vergroten. […] François Holland pleit nog steeds voor euro-obligaties. Angela Merkel wil hier niets over horen. Zij is tot op heden niet bereid een referendum, nodig om de Duitse grondwet aan te kunnen passen, over de euro-obligaties te organiseren.

Aan de vooravond van de Griekse parlementsverkiezingen hebben de Italiaanse en Franse leiders bevestigd dat zij wensen dat "Griekenland in de eurozone blijft en dat het zich aan de afspraken houdt". De twee vrezen echter wel dat "Duitsland in de achterkamertjes aan een vertrek van Griekenland uit de euro werkt", schrijf La Stampa. De krant schrijft dat in Berlijn

de overtuiging heerst dat een vertrek van Griekenland overkomelijk is en wordt een eventuele herstart van het systeem toegejuicht. Met een ingeperkte en sterkere euro die in staat zal zijn de schuldenverdeling – nu nog door de Duitsers als een ondraaglijk risico beschouwd – te ondersteunen.

Monti en Hollande willen dit scenario tegen elke prijs voorkomen, voegt La Stampa toe:

Frankrijk en Italië vertegenwoordigen samen bijna de helft van de lidstaten die de landen in moeilijkheden ondersteunen, verklaarde Monti. Een waarschuwing aan het adres van Berlijn: het heeft geen zin zich te verzetten tegen Parijs en Rome.