Cover

De Morgen bericht dat de Vlaamse nationalistische partij N-VA een klacht heeft ingediend tegen Le Soir bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. De Franstalige Belgische krant zou “aanzetten tot racisme en haat.” Directe aanleiding is de publicatie van een opinieartikel in Le Soir tegen een decreet waarin staat dat alleen Nederlandstalige inwoners in bepaalde nieuwbouwwijken in de Vlaamse gemeenten rond Brussel mogen gaan wonen. De krant vergelijkt in het artikel het decreet onder meer met de martelingen van leden van Al Qaida door het Amerikaanse leger en plaatste een foto van een massagraf met slachtoffers van etnische zuivering in Nigeria bij het opiniestuk. Bart De Wever van de N-VA zegt het beu te zijn dat de “Vlamingen worden vergeleken met massamoordenaars door Le Soir. In een hoofdartikel zegt de hoofdredactrice van Le Soir, Béatrice Delvaux, dat zij zich zorgen maakt over het politieke klimaat in Belgie en beweert dat haar krant juist “wil vechten tegen uitsluiting, nationalisme en bruggen wil bouwen” en zich verzet tegen “een Vlaanderen dat in zichzelf gekeert raakt.”